پخش زنده

پخش زنده برنامه ها، مراسمات و جشن ها مدرسه ویژه اولیا و مربیان و دانش آموزان و دوست داران دبیرستان بزرگمهر