رتبه سوم مسابقات کشتی آزاد مدارس ناحیه دو رشت

رادمهر عزلتی دانش آموز پایه هفتم دبیرستان بزرگمهر رشت توانست مدال برنز وزن 57 کیلو مسابقات آموزشگاه های ناحیه دو رشت را کسب کند.