جشن آغاز سال تحصیلی 1403-1402

گزارش تصویری برگزاری نخستین صبحگاه و جشن آغاز سال تحصیلی تازه در دبیرستان هوشمند متوسطه اول پسرانه بزرگمهر.