داوری جشنواره نوجوان خوارزمی با حضور دانش آموزان بزرگمهر

ویدیو شرکت دانش آموزان پایه هفتم مدرسه پسرانه بزرگمهر در بخش ریاضی جشنواره نوجوان خوارزمی

گزارش تصویری شرکت دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان بزرگمهر در بخش داوری منطقه ای جشنواره خوارزمی محور ریاضی.
با آرزوی موفقیت های روز افزون برای همه بزرگمهری ها

برچسب ها: جشنواره نوجوان خوارزمی - دبیرستان پسرانه رشت - دبیرستان دوره اول پسرانه رشت - جشنواره خوارزمی محور ریاضی