جلسه مشاوره هدایت تحصیلی

برگزاری دومین جلسه مشاوره تخصصی در رابطه با هدایت تحصیلی ویژه پایه نهم توسط دکتر رسولی مشاور محترم دبیرستان بزرگمهر و سرپرست مشاوران استان.