نمایشگاه کتاب

برگزاری نمایشگاه کتاب در زنگ تفریح توسط انتشارات فانوس. با حضور معاون آموزشی و دبیر اجتماعی و فرهنگ و هنر.

پی نوشت: این برنامه چند ماه پیش برگزار گردید


برچسب ها: سال_تحصیلی14011402 - نمایشگاه_کتاب