برگزاری کلاس در فضای باز

برگزاری کلاس  درس مطالعات اجتماعی در فضای باز 

دبیر محترم آقای رهامهر با خلاقیت خود و همکاری مدیرت مدرسه کلاس درس مطالعات اجتماعی امروز را در فضای باز و روی چمن مصنوعی برگزار کرد.

 

 

 

 

 

 

برچسب ها: خلاقیت دبیر - دبیرستان خلاقانه - مدرسه پویا - مطالعات اجتماعی خلاقانه